İşlem Durum Simge - Process Status Icon
Popup Close
TR

Satış ve Pazarlama

 

EnPOS A.Ş. perakende mağazacılık sektörü için yazılım, donanım ve çözümler üreten, bir firmadır.

 

Satış ve Pazarlama Departmanı olarak kuruluş amacımızı kısaca;

  • Markalarımızın/çözümlerimizin pazarda bilinirliğini arttırmak,
  • Yeni iş alanları açmak ve yeni müşteriler kazanarak pazar payımızı artırmak,
  • Stratejik sektörlerde ve müşterilerde olmak,

olarak özetleyebiliriz.

 

Satış ve Pazarlama olarak yapılanmamızı 4 başlık halinde özetleyebiliriz. Bunlar;

 

 

1. Pazarlama Yönetimi
2. Kanal Yönetimi
3. Kurumsal Müşteriler Yönetimi
4. Bankalarla İletişim ve Satış Yönetimi


1. Pazarlama Yönetimi :

 

Pazarlama Yönetimi olarak genel amacımız N-POS markasının marka bilinirliğini arttırmak, sektörel ve kullanıcı gruplarıyla düzenli toplantılar yapmak, reklam aktiviteleri düzenleyerek kampanyalar oluşturmak ve yönetmektir.


2. Kanal Yönetimi :

Kanal/Çözüm Ortağı/Bayi ağı EnPOS için stratejik öneme sahiptir. Çözüm Ortaklarımız ve bayilerimiz EnPOS’un bayrağını taşıyan, pazarda EnPOS’u temsil eden, pazarın nabzını tutarak bizi doğru bilgilendirip yönlendiren büyük bir güçtür. Kanal yönetimi bu yapının EnPOS hedeflerine yönlendirilmesi ve sürdürülebilir bir satış-kar-başarı döngüsünde çalışabilmesi için stratejiler oluşturur.


3. Kurumsal Müşteriler Yönetimi :

Kurumsal müşterilerimizde ve rakip marka kullanan müşterilerde EnPOS olarak direkt sorumluluk alıyoruz. Gerektiğinde bu projelere liderlik ediyor ve süreç içinde bir bayiyi sürece dahil ediyoruz. Kurumsal Müşteri Yöneticisi tüm bu faaliyetleri yönetir ve edindiği saha bilgisini EnPOS’a aktararak pazarın nabzını tutmamızı sağlar.


4. Bankalarla İletişim ve Satış Yönetimi :

Yeni mevzuat, bakım hizmeti kapsamında önemli fark olarak EFT POS’ların çalışabilirlik sorumluluğunu ÖKC üreticisine yüklüyor. Bu bağlamda Müşterilerimizin çalıştığı bankaları baz alarak firmalarla ve bankalarla anlaşmalar yapmamız gerekiyor. Bankalarla İletişim ve Satış Yönetimi hem bu konudaki faaliyetlerimizin sorumluluğunu taşır, hem de pazarın bu yöndeki değişimlerini takip ederek EnPOS’u yönlendirir.

© 2017 ENPOS A.Ş.
Developed by Longplay Dijital Ajans Hizmetleri