İşlem Durum Simge - Process Status Icon
Popup Close
TR

EnPOS Hakkında


Kısaca EnPOS,

 

EnPOS perakende mağazacılık sektörü için çözümler üreten, %100 yerli insan kaynağı ile çalışan bir firmadır. 2010 yılında kurulan EnPOS, 1995 yılından bugüne yazarkasa çalışmaları yapan kadrosuyla hizmet vermektedir. Kurulduğu günden bu yana INTER kasaların Ar-Ge’sini yaparak mali onaylarını almıştır. INTER kasaların ana teknik destek merkezi de EnPOS olmuştur.

 

Yeni Nesil ÖKC süreci, 3100 sayılı katma değer vergisi mükelleflerinin ödeme kaydedici cihazları kullanmaları mecburiyeti hakkındaki kanuna bağlı olarak 69 seri no'lu genel tebliği ile 2012 yılında başlamıştır. Bu sürecin başından bu yana EnPOS yeni bir Ar-Ge sürecine girerek, yapılan başarılı çalışmalar sonucunda, Temmuz 2015’de, ilk mali onay belgesini almıştır.

Böylece Bilgisayar Bağlantılı Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz onayı alan ilk firma olmuştur.

Mevzuatımızın tüm şartlarını yerine getirmek üzere altı farklı kalite belgesini ve TSM (Trusted Service Manager) Merkezi kurarak Ödeme Kartları Veri Güvenlik Standardı sertifikasını (PCI-DSS) almıştır.

Yazılımdan donanıma, cihazın endüstriyel tasarımından üretimine kadar her şey EnPOS’un kendi bünyesinde yapılmaktadır. Üretim tesisinin kapasitesi tek vardiyada aylık 6.000 adet bilgisayar bağlantılı yazarkasa üretecek seviyede olup, uluslararası standartlara ve kurallara uygun üretim yapılmaktadır.

Kalite Politikamız

EnPOS perakende mağazacılık sektörü için kanunlar, mevzuatlar ve kararnamelere uygun ürün ve yazılım çözümlerini %100 yerli insan kaynağı kullanarak geliştirmekte, üretmekte ve satış sonrası hizmet ve eğitimleri vermektedir.

Kalite Yönetim Sistemimizin ISO 9001 standardının güncel versiyonunun gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi temel önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Şirketimiz bu kapsamda

 • Yazılımdan donanıma, ürünlerinin endüstriyel tasarımından üretimine kadar toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve bölüm hedeflerine ulaşılmasına çaba göstermektedir.
 • İş süreçlerini öz değerlendirme süreci ile gözden geçirerek performans geliştirici önlemler almaktadır.
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda müşterilerine, yüksek performans, sağlamlık, güvenilirlik ve enerji tasarrufu öğelerini bir araya getiren, en son teknoloji kullanarak insanımızın farklılıklarına uygun ürünleri pazara sunma hedefi gütmektedir.
 • Uzman kadroları ile hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanması ve hizmet kalitesinin sürekli olarak iyileştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunarak, müşteri memnuniyeti odaklı bir yaklaşım benimsemektedir.
 • Müşterilerinden gelen geri bildirimler, talepler doğrultusunda uzman ekipleri ile hizmet kalitesini arttırmak amacı ile aksiyonlar almaktadır.

 

İş Sürekliliği Politikamız

Müşteri Odaklı çalışan ENPOS olarak ISO 22301 - İş Sürekliliği Yönetimi ve ISO 10002 - Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi uluslararası standartlarının güncel versiyonlarını, bu standartların gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmek, belgelendirilmek ve sürekli iyileştirilmek temel önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Yasal Mevzuat,  Sözleşme ve Müşteri şartlarını eksiksiz yerine getirebilmek için her bir servis sürecindeki standartları yakalamak ve servis süreçlerini iyileştirmek için gerekli çalışmaları süreç sorumluları ve süreç çalışanları ile gerçekleştirmek prensiplerimiz arasında yer almaktadır.

Geçmişte aksaklığa neden olabilecek önemli herhangi bir olay yaşamamış olmamıza rağmen yaşanmış kötü tecrübelerden dersler çıkararak Firmamızın da öngörülemeyen bir olaydan ciddi biçimde etkilenmemesini sağlayacak önlemleri, oluşturduğumuz İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS)  vasıtası ile almaktayız.

Müşterilerimizin talep, öneri ve geri bildirimlerini etkili biçimde değerlendirerek memnuniyetlerini sağlamak temel amacımızdır.

 

Bilgi Güvenliği Politikamız

 • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001 - Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini gerçekleştirmek,
 • Yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmek, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerimizi karşılamak ve iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarımızdan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak,
 • Yürütülen tüm faaliyetlerde; bilgi güvenliğini, risk yönetimi çerçevesinde ele alarak bilgi güvenliği yönetim sisteminin üç temel öğesi olan Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirliğin sürekliliği sağlamak,
 • Gizlilik:    Bilginin içeriğinin görüntülenmesinin, sadece bilgiyi/veriyi görüntülemeye izin verilen kişilerin erişimi ile kısıtlanmasıdır.
 • Bütünlük: Bilginin yetkisiz veya yanlışlıkla değiştirilmesinin, silinmesinin veya eklemeler çıkarmalar yapılmasının tespit edilebilmesi ve tespit edilebilirliğin garanti altına alınmasıdır.
 • Erişilebilirlik: Bilginin ihtiyaç duyulduğu her an kullanıma hazır olmasıdır.
 • Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak,
 • İş sürekliliğinde bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak,
 • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak
 • Bilgi güvenliği yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak,

amacıyla faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, sektörümüzde bilgi güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

 

Servis Yönetim Politikamız

EnPOS olarak Müşterilerimize en iyi hizmeti sunabilmek için, ISO 20000–1:2018 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde her bir servis sürecindeki standartları yakalamak ve servis süreçlerini iyileştirmek doğrultusunda bir Servis Yönetim Politikası hazırlamış ve uygulamaktayız.

Servis Yönetim Politikamız içinde;

 • Erişilebilirlik Süreci ile ilgili EnPOS servis altyapısını, servis hizmetlerini ve servis destek organizasyonunu optimize etmek, EnPOS’un faaliyet hedeflerini karşılayacak optimum bir kullanılabilirlik düzeyini oluşturması hedeflenmiştir.
 • Çağrı (Olay) Yönetimi Süreci ile en iyi olası servis kalite seviyesini tutturmak, çağrıları GİB kılavuz ve yönetmeliklerinin belirlemiş olduğu sürelerde çözüme ulaştırılması hedeflenmiştir.
 • Değişiklik Yönetim Süreci ile hizmet verilen kurumların ve EnPOS’un servis altyapısına yönelik tüm değişiklikleri standart metot ve prosedürlerin kullanımı ile verimli ve hızlı biçimde gerçekleştirilmesi, değişim sonucunda ortaya çıkması muhtemel kullanıcı çağrılarını minimize edilerek, devam eden hizmet kalitesinin artacak iş yükü nedeni ile düşürülmemesinin sağlanması, değişikliklerin kontrol altına alınması ve negatif etki yaratmasının engellenmesi ve yapılan değişimin sonucunda organizasyonel operasyonların geliştirilmesi hedeflenmiştir.
 • İş Sürekliliği Süreci ile verilen servis hizmetlerinde ortaya çıkabilecek bir kesinti durumunda, hizmeti önceden belirlenmiş süreler içinde tekrar kullanılabilir duruma getirmek ve EnPOS’un verdiği hizmetlerin iş sürekliliğini artırmak hedefleri doğrultusunda önlemler alınır ve alt yapı çalışmaları yürütülür.
 • Kapasite Yönetim Süreci ile EnPOS’un alt yapısını oluşturan bileşenlerin (personel + bilgi işlem) yönetimine odaklanılmış, kullanılabilir kaynaklar üzerinde bir yetersizlik ortaya çıktığında gerekli önlemler alınarak servis gereksinimlerinin karşılanabilir durumda kalması sağlanmıştır.
 • Konfigürasyon ve Envanter Yönetim Süreci ile sorumluluk altında bulunan tüm kaynak ve ekipmanların (EnPOS ve hizmet verdiği kurumlar için) ve hizmet süreçleri içinde ihtiyaç duyulan tüm konfigürasyon öğelerinin kontrol altında tutulması hedeflenmiştir.
 • Problem Yönetim Süreci ile EnPOS’un hizmet verdiği kurumlarda veya kendi BT altyapısı içerisinde, hataların neden olduğu olay ve problemlerin olumsuz etkisini en aza indirgenmesi ve bu hatalarla ilgili olayların yinelenmesinin önlenmesi hedeflenmiş.
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Süreci ile tüm hizmet işlemlerinde bilginin gizliliğinin, erişilebilirliğinin ve bütünlüğünün sağlanması hedeflenmiştir.
 • Sürüm Yönetimi Süreci ile kullanılmakta olan tüm yazılım sürümlerinin izlenmesi ve ilişkili süreçlere bağlı olarak güncellenmesi sağlanarak, birimlerde ve müşterilerde doğru sürümlerin kullanılması, toplu güncellemelerin yönetilmesi hedeflenmiştir.
 • İş ilişkileri Yönetim Süreci ile, EnPOS müşterilerinin işlerini ve ihtiyaçlarını anlayarak, onlarla iyi ilişkilerin kurulması ve korunması hedeflenmiştir.
 • Tedarikçi Yönetim Süreci ile birimlerin mal ve hizmet ihtiyaçlarının, verimlilik, karlılık, sürdürebilirlik ve değişiklik ilkeleri doğrultusunda, istenilen miktar, nitelik ve koşullar çerçevesinde en uygun fiyatlarla, iç ve dış piyasalardan karşılanması sağlanmıştır.
 • Yeni veya Değişmiş Servislerin Yönetimi Süreci ile servislerde meydana gelebilecek değişikliklerin ve yeni açılacak servislerin ulaşılabilir, anlaşılabilir, maliyet ve servis kalitesinde yönetilebilir olması sağlanmıştır.

Var olan servislerin değiştirilmesi veya yeni bir servis açılması sonucunda ortaya çıkacak eğitim ihtiyaçları ile ilgili planlama yapılmakta ve bu eğitimler ilgili personele verilmektedir.

Müşterilerden gelen sözlü ve yazılı geri bildirimler, kısa piyasa sorgulamaları ve anketler üzerinden hizmet değerlendirmeleri ve geliştirmeleri analiz edilir ve insan, teknik alt yapı, bilgi ve finansal kaynak gereksinimleri göz önüne alınarak servis değişikliklerinin gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

EnPOS, müşterilerinin GİB ile elektronik veri transferini sağlayan EnPOS TSM ve B2B platformlarının kesintisiz ve yüksek kalite ile hizmet vermesini sağlamak, müşterilerin verimliliğinin ve üretkenliğinin devamlılığını sağlamak için gerekli politika, prosedür, süreç ve talimatları hazırlar ve süreklilik açısından gerekli kontrolleri yapmaktadır.

 

ISO 9001:2008
ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
OHSAS 18001:2007
TS ISO 10002:2006
TS ISO 10002:2006
ISO/IEC 20000:2011
ISO/IEC 20000:2011
ISO 22301
ISO 22301
ISO 27001
ISO 27001
© 2017 ENPOS A.Ş.
Developed by Longplay Dijital Ajans Hizmetleri